محصولات و راهکارها

RTC1

دستگاه ARTC 1

ترددشماری، اندازه گیری سرعت و طول و کلاسه بندی وسایل نقلیه

RTC2

دستگاه ARTC 2

ترددشماری، اندازه گیری سرعت و طول و کلاسه بندی وسایل نقلیه

RTC4

دستگاه ARTC 4

ترددشماری، اندازه گیری سرعت و طول و کلاسه بندی وسایل نقلیه

SpeedControl_Intro

سامانه کنترل سرعت متوسط

شمارش، کلاسه بندی و اندازه گیری سرعت متوسط وسائط نقلیه با تشخیص و ثبت شماره پلاک خودروها در ورودی و خروجی محل های نصب.

WIM

سامانه توین در حال حرکت

شمارش، کلاسه بندی، اندازه گیری سرعت لحظه ای و اندازه گیری وزن وسایل نقلیه (کل/محوری) بدون نیاز به توقف

PAS_Intro

سامانه پلاک خوان سیار

سیستم سیار جهت تشخیص و ثبت پلاک کلیه وسایل نقلیه عبوری