Lights

شرکت اندیشه راهیان گسترش (ارگ)

شرکت مهندسی اندیشه راهیان گسترش (ارگ) درسال 1382 تاسیس و با داشتن چندین سال تجریه و توانایی های لازم در حوزه های مختلف مطالعاتی و تحقیقات کاربردی در حمل ونقل، اجرای پروژه های متعدد درخصوص برنامه ریزی و مدیریت حمل ونقل، ایمنی، طراحی و نظارت در پروژه های راه، طراحی، ساخت و اجرای تجهیزات ترافیکی و سیستمهای حمل ونقل هوشمند و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کاربران مختلف حمل ونقل جاده ای مشغول به فعالیت می باشد.

ادامه...