پژوهش و تحقیقات

منشأ زایش کلیه تحولات در دنیای پیشرفته امروزی، تحقیقات و پژوهش است. هرگونه پایش و تحلیل اطلاعات لازم برای برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاستگذاری به ویژه در حوزه پویا و در معرض تحولات مداومی همچون حمل ونقل، نیازمند مطالعات و پژوهش های کاربردی است.

این شرکت با سابقه ای موفق، تجریه انجام پروژه های متعددی در حوزه های گوناگون این بخش، شامل برنامه ریزی و مدیرت حمل ونقل اعم از برون شهری و درون شهری، ایمنی جاده ای، ممیزی راه و سیستم های حمل ونقل هوشمند را دارا و تاکنون طرف مشاوره بسیاری از سازمانها و ارگانهای متصدی حمل ونقل درون و برون شهری بوده است.

سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS)

ابزارهای دستیابی به حمل و نقل ایمن و کارا مشتمل بر تجهیزات ترافیکی و سیستم های حمل و نقل هوشمند به ویژه در بخش جاده ای نقش و جایگاه بسزایی در تامین اجتماعی تردد، روانی حرکت و به تبع آن کاهش تاخیر و زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و درنهایت افزایش بهره وری در حمل ونقل خواهد شد.

برهمین اساس و باتوجه به نقش تعیین کننده ابزارهای مذکور در نیل به اهداف اشاره شده، این شرکت در طی چندین سال گذشته با بومی سازی فن آوری های پیشرفته و تولید آن در کشور به منظور انطباق آن نیازهای برنامه ریزان، مسئولان و کاربران بخش حمل ونقل، پروژه های متعددی در طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمها و تجهیزات حمل ونقل و ترافیک اعم از نصب و راه اندازی دستگاه های ترددشمار، دستگاه های سرعت سنج، سیستم های توزین ثابت و در حال حرکتبرهمین اساس و باتوجه به نقش تعیین کننده ابزارهای مذکور در نیل به اهداف اشاره شده، این شرکت در طی چندین سال گذشته با بومی سازی فن آوری های پیشرفته و تولید آن در کشور به منظور انطباق آن نیازهای برنامه ریزان، مسئولان و کاربران بخش حمل ونقل، پروژه های متعددی در طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمها و تجهیزات حمل ونقل و ترافیک اعم از نصب و راه اندازی دستگاه های ترددشمار، دستگاه های سرعت سنج، سیستم های توزین ثابت و در حال حرکت (WIM)، تابلوهای پیام متغیر، طراحی و اجرا نموده و برنامه های تحقیق و توسعه گسترده ای دراین بخش در دست اجرا دارد.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کلیه امور و فعالیتهای یک جامعه مطرح می‌باشد. به همین دلیل است که یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ایمنی و حمل و نقل در کشورها به آموزش به معنای عام آن اختصاص دارد. دهه 80 را می‌توان دهه آموزش و فرهنگ سازی بخش حمل و نقل نامگذاری کرد و آغاز برنامه‌های گسترده در این زمینه به خصوص در نیمه دوم دهه 80 به خوبی بیانگر این واقعیت است.

شرکت مهندسی اندیشه راهیان گسترش (ارگ) افتخار دارد که به عنوان یکی از پیشگامان برگزاری دوره‌های آموزشی در بخش حمل ونقل در برگزاری دورههای تخصصی متعدد به ارگانهای مختلف مربوطه اعم از کارشناسان پلیس راه کشور، کارشناسان سازمانهای راهداری و حمل و نقل استانها، مدیران و متصدیان شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان حرفه‌ای در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعال می‌باشد.

علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی، تدوین مطالب و سیلابسهای آموزشی جدید بر اساس نیازهای روزمره شاغلین بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز از برنامه‌های اصلی شرکت می‌باشد که با جذب متخصصین و آموزش آنها به توسعه برنامه‌های آموزشی مطابق با توسعه حمل و نقل در کشور اهتمام نموده است.


عناوین دوره‌ها

  • حمل و مهار ایمن بار
  • حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
  • اصول و ضوابط ابعاد و اوزان حمل و نقل بار
  • قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای
  • مهارتهای رانندگی
  • اخلاق حرفه ای دوره‌های بدو خدمت رانندگان حرفه ای کشور

طراحی و نظارت

بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی کشور اختصاص به پروژه های راهسازی دارد. به همین دلیل مطالعات و طراحی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر آن بخش بسیار مهمی که در فرآیند طراحی و ساخت راه در کشور مغفول مانده است، مقوله ممیزی ایمنی راه می باشد که در واقع پروسه ای سیستماتیک است که علم ایمنی ترافیک را با هدف جلوگیری از تصادفات در روند طراحی و برنامه ریزی را اعم از بازسازی راههای موجود و یا ساخت راه های جدید به کار می گیرد. این شرکت با درک حساسیت موضوع مورد نظر نسبت به تجهیز خود برای انجام پروژه های مذکور سراسر کشور اقدام نموده است.